Nastavení SMTP

 

Server: post.vhvspeed.cz  
 IMAP  
 Server odchozí pošty:  post.vhvspeed.cz
 Port:  587
 SSL:  STARTTLS nebo Automaticky
 Server příchozí pošty:  post.vhvspeed.cz
 Port:  993
 SSL  SSL/TLS